ИНФО СТРАНА

Услови коришћења

 

Поштовани,

 

Следећим Условима коришћења дефинисана су правила при он-лине куповини која обезбеђују квалитет наше услуге и задовољство купаца.

 

Општи услови

По пријему поруџбине производа, оператер је у обавези да обезбеди телефонску потврду поруџбине од стране купца.

Потврдом поруџбине од стране купца, иста постаје неопозива.

Продавац има обавезу да поручене производе испоручи исправне и у наведеном предвиђеном року.

У случају било каквих измена, продавац је дужан да обавести купца приликом телефонске потврде поруџбине.

Све евентуалне измене, осим оних по питању испоруке, не односе се на потврђене поруџбине.

У случају неусклађености цена испоруке, наведених у нашој Интернет продавници, са ценама курирске службе, о изменама ћете бити обавештени приликом телефонске потврде поруџбине.

 

Опис производа

Настојимо да будемо што прецизнији у опису свих производа, али не можемо да гарантујемо да су сви описи комплетни и без грешака. Уколико производ који сте купили одступа од података који су наведени на сајту, производ можете вратити у некоришћеном стању са припадајућом документацијом, а ми ћемо Вам вратити новац.

 

Цене производа

Цене производа су изражене у динарима и укључују ПДВ у износу од 20%. Производи су подложни промени цена све до потврде куповине. Металац Маркет гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене пре извршене испоруке. Трошкови доставе се посебно наплаћују и зависе од масе пакета а не од места доставе. Детаљније о начину обрачуна трошкова доставе погледајте у менију Испорука.

 

Гаранција квалитета

 

Металац Маркет гарантује за квалитет свих производа из понуђеног асортимана. Сви производи су оригиналне робне марке и одговарају подацима наведеним у Интернет продавници.

 

За производе који подлежу гаранцији важе следећи услови:

 

Давалац гаранције обезбеђује отклањање кварова на производу у гарантном року. У случају неподударања стварних са прописаним и декларисаним карактеристикама квалитета производа, трговац се обавезује да замени испоручени производ новим или да купцу врати новац.

 

Гарантни рок започиње даном продаје производа који подлеже гаранцији, при чему се тај датум уноси у гарантни лист и оверава печатом и потписом овлашћеног продавца.

 

Приликом испоруке дужност продавца и купца је да изврше преглед производа и уколико постоје механичка оштећења, продавац је у обавези да замени производ новим и достави га купцу.

 

Право на бесплатно отклањање кварова у гарантном року стиче се уколико је купљени уређај пуштен у рад од стране овлашћеног сервисера. Купац губи право на гаранцију ако је квар настао непридржавањем упутства за употребу или уколико је производ пуштен у рад од стране неовлашћеног лица.

 

За све производе под гаранцијом важе правила која су наведена у гарантном листу.

 

Приватност података

 

За успешну обраду и реализацију Ваше поруџбине, неопходни су следећи подаци:

  • име и презиме
  • адреса
  • телефон
  • емаил

 

На основу ових података бићемо у могућности да Вам испоручимо жељену робу, као и да Вас обавестимо о статусу Ваше поруџбине.

 

Металац Маркет се обавезује да чува приватност свих наших купаца. У интересу нам је да прикупимо само основне податке о потрошачима, као и податке битне за пословање и информисање корисника, а све то са циљем пружања услуге високог нивоа квалитета. Сви подаци о нашим он-лине купцима биће сачувани и доступни само оним запосленима којима су подаци нужни за обављање посла. Запослени у Металац Маркету одговорни су за поштовање информација о купцима у складу са начелима обезбеђења и заштите приватности.

 

Такође наглашавамо да прикупљамо, анализирамо и обрађујемо податке о производима из продајног асортимана, које наши посетиоци траже и купују, а све у интересу сигурније куповине.

 

Као привредни субјект од поверења, који брине о интересу купаца производа из продајног асортимана, истичемо да прикупљене податке нећемо користити у неке друге сврхе.

 

Сагласност и промене услова

 

Коришћење он-лине канала продаје Металац Маркета подразумева сагласност купаца са свим наведеним на овој страници наше wеб презентације.

 

Металац Маркет је у обавези да се придржава свега наведеног, а евентуалне измене постојећих услова постају важеће тек након објављивања на овој страни наше Интернет продавнице и слања е-маил обавештења свим регистрованим купцима, тј. корисницима.

 

Одустанак од уговора

 

Обавештавамо Вас да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина преко наше продајне интернет странице www.metalacmarket.com сматра продајом на даљину.

 

Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија у року од 14 дана од дана пријема робе, без навођења разлога и додантих трошкова, осим директних трошкова повраћаја робе.

 

Потрошач остварује право на одустанак од уговора подношењем Изјаве о одустанку од уговора у року од 14 дана од када је роба доспела у државину потрошача, односно трећег лица које је одредио потрошач а које није превозник.

 

Попуњену Изајву о одустанку од уговора је потребно попунити и послати на адресу Металац Маркет д.о.о., улица Кнеза Александра 212, 32300 Горњи Милановац или електронским путем на емаил адресу internetprodavnica@metalac.com.

 

Пријем обрасца ћемо без одлагања потврдити у писаном или електронском облику. Уз потврду ћемо Вам послати и упутство о начину враћања робе.

 

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана када је послао одустанак, производ се више не може вратити.

 

Могуће је вратити само производе који су некоришћени, неоштећени и у оригиналној амбалажи, са свим додацима и пропратном документацијом (гарантни лист, упутства, итд.), при чему се мора приложити и оригинални фискални исечак.

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.

 

Трговац је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку.

 

 

Хвала Вам на указаном поверењу!